Avís legal

I. TITULARITAT – INFORMACIÓ

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web (www.vibe35.cat) (el “Lloc Web”) i de tot el seu contingut és:

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
CIF G59684548
C/ Palau de la Música, 4-6
CP 08003 Barcelona;
Telf: 93 2957200
Fax: 93 2957209
Correu electrònic: (jvicario@palaumusica.cat)
Inscrita: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 514
En endavant, “PALAU DE LA MÚSICA”.


Sense perjudici de l’anterior, t’informem que aquest Lloc Web es una landing page que respon a un projecte cultural comú denominat “VIBE35” que ha estat dissenyat per diferents teatres i auditoris de música de la ciutat de Barcelona, amb el suport del Ministeri de Cultura i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu comú posar a l’abast del públic més jove (d’entre 18 i 35 anys) tota l’oferta musical i teatral de la nostra ciutat.

En aquest sentit, les entitats que formen part de VIBE35 son les següents:

Palau de la Música Catalana
Mercat de les Flors
Teatre Nacional de Catalunya
Teatre Lliure
Gran Teatre del Liceu
L’Auditori de Barcelona
En endavant, conjuntament referits com els “6 Equipaments”.

Així, (www.vibe35.cat) facilita l’accés als serveis i continguts del Lloc Web, consistents en proporcionar tota la informació referent a VIBE35 i en promocionar i difondre l’oferta cultural de VIBE35, mitjançant l’enviament a l’usuari, previ registre en el Lloc Web, d’informació promocional relativa als concerts i espectacles que eventualment ofereixin els 6 Equipaments.

A efectes aclaridors, el Lloc Web no permet la compra d’entrades per als espectacles de VIBE35, però si que facilita l’accés als diferents webs dels 6 Equipaments, a través de les quals l’usuari podrà adquirir les entrades en les quals eventualment estigui interessat.

II.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Condicions generals

L’ús d’aquest Lloc Web es regirà per les presents condicions d’ús (“Condicions d’Ús”), incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des de PALAU DE LA MÚSICA et demanem que llegeixis atentament aquestes Condicions d’Ús, les quals contenen tota la informació relativa als teus drets i obligacions.

T’informem que amb el simple accés a aquest Lloc Web, seràs considerat com a usuari del mateix, acceptant expressament, de forma automàtica i voluntària, les Condicions d’Ús vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les, et recomanem que no continuïs fent us d’aquest Lloc Web.

Posem en el teu coneixement que l’eventual compra d’entrades a qualsevol dels espectacles de VIBE35 que es promocionin a través del Lloc Web, es regularà per les condicions de venda que estiguin publicades en el web a través del qual es realitzi la compra.

PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret, en qualsevol moment, de revisar les presents Condicions d’Ús per tal d’introduir eventuals modificacions, comprometent-se a publicar i, amb això, a informar de les variacions que poguessin afectar als usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús d’aquest Lloc Web.

Així mateix, PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny del Lloc Web, així com els serveis o els seus continguts. Durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millora es podrà suspendre l’accés al Lloc Web.

Destacar que l’accés al Lloc Web és lliure i gratuït pels usuaris d’Internet i PALAU DE LA MÚSICA no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut d’aquest Lloc Web.

PALAU DE LA MÚSICA condiciona els serveis oferts en el Lloc Web a l’emplenament previ del corresponent registre d’usuari, el qual s’efectuarà de la manera expressament indicada en la corresponent secció del Lloc Web i acceptant la corresponent política de privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials, dissenys, gràfics, logotips, signes distintius de qualsevol classe, imatges, vídeos, àudios, software, descàrregues, texts, combinacions de colors, programacions, codis font i qualsevol altre contingut del present Lloc web (conjuntament, la “PI”), són propietat del PALAU DE LA MÚSICA o de qualsevol dels 6 Equipaments o altres tercers que hagin autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Lloc Web atribueixi a l’usuari dret algun sobre la PI, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre la PI.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la PI.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal del contingut del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació o alteració. PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret, a limitar o cancel·lar el seu accés a o ús del Lloc Web, de forma parcial o total, a qualsevol moment sense previ avís.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA és una marca registrada, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d’aquesta denominació incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització de PALAU DE LA MÚSICA.

S’informa a l’usuari que (www.vibe35.cat) és un domini registrat pel PALAU DE LA MÚSICA. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia del seu propietari, en connexió amb altres serveis que no siguin de PALAU DE LA MÚSICA.

Responsabilitat i obligacions

1. Responsabilitat en quant al contingut del Lloc Web.

El contingut d’aquest Lloc Web és de caràcter general i té una finalitat principalment informativa de l’oferta cultural de VIBE35.

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, PALAU DE LA MÚSICA s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del Lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en aquest.

PALAU DE LA MÚSICA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada i/o publicada per PALAU DE LA MÚSICA, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del Lloc Web, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links) de tercers.

Els enllaços introduïts en el Lloc Web són de caràcter merament informatiu i, per tant, PALAU DE LA MÚSICA no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web de tercers. En conseqüència, PALAU DE LA MÚSICA declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, que aparegui en aquests llocs web de tercers (incloent els llocs webs dels 6 Equipaments).

En cap cas respondrà PALAU DE LA MÚSICA pels danys i perjudicis, incloses qualsevol indemnització, sanció o reclamació judicial o extrajudicial efectuada per tercers, derivats de la venda d’entrades als espectacles dels 6 Equipaments (excepte quan es tracti de la compra d’entrades a concerts celebrats en el Palau de la Música Catalana a través del web http://www.palaumusica.cat de PALAU DE LA MÚSICA), ni tampoc de la cancel·lació o suspensió dels espectacles dels 6 Equipaments o de qualsevol altra causa aliena a PALAU DE LA MÚSICA.

Si l’usuari decideix accedir a qualsevol lloc web de tercers, ho fa sota la seva completa responsabilitat i subjecte a les condicions d’ús d’aquests llocs web de tercers.

3. Responsabilitat en el supòsit de que el Lloc Web sigui la destinació de l’enllaç introduït en la pàgina web d’un tercer.

Pel que es refereix als enllaços establerts en altres pàgines web a aquest Lloc Web, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web, seran d’aplicació les següents estipulacions:

  • S’haurà de sol·licitar autorització prèvia per escrit de PALAU DE LA MÚSICA.
  • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina d’inici del Lloc Web.
  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l’usuari a la pròpia adreça del Lloc Web a (www.vibe35.cat) i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial
  • No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre el Lloc Web.

PALAU DE LA MÚSICA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.
L’establiment d’un enllaç al Lloc Web en una pàgina web d’un tercer no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de PALAU DE LA MÚSICA amb el titular d’aquesta pàgina web.

4. Responsabilitat dels aspectes tècnics.

PALAU DE LA MÚSICA no garanteix la continuïtat del funcionament del Lloc Web, així com tampoc la seva disponibilitat permanent. PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

PALAU DE LA MUSICA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

PALAU DE LA MÚSICA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionessin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a PALAU DE LA MÚSICA.

5. Obligacions dels usuaris.

Durant l’ús del present Lloc Web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, quedant prohibit l’ús del Lloc Web amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per PALAU DE LA MÚSICA, els 6 Equipaments o qualsevol altre tercer. Per tant, l’ús del Lloc Web ha de ser adequat i correcte.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que PALAU DE LA MÚSICA pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest Avís Legal i les Condicions d’Ús del Lloc Web.

L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb PALAU DE LA MÚSICA, sent l’usuari l’únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a PALAU DE LA MÚSICA com a qualsevol dels 6 Equipaments o altres tercers.

Durada i modificació

PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret a la seva sencera discreció i de forma unilateral, a modificar, afegir o retirar qualsevol part del present Avís Legal i Condicions d’Ús. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquest Avís Legal. 

Serà responsabilitat de l’usuari comprovar si hem realitzat qualsevol canvi en el present Avís Legal i en les Condicions d’Ús cada vegada que utilitzi el Lloc Web. Si l’usuari accedeix a o utilitza el Lloc Web de qualsevol manera després que s’hagi modificat l’Avís Legal i les Condicions d’Ús, es considerarà que ha llegit, entès i donat el seu consentiment a i acceptat de forma incondicional aquests canvis. La versió més actual del present Avís Legal i de les Condicions d’Ús estarà disponible en el Lloc Web i substituirà a qualsevol versió anterior dels mateixos.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició en el Lloc Web, fins al moment que sigui modificat de forma total o parcial per PALAU DE LA MÚSICA.

PALAU DE LA MÚSICA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest Lloc Web.

Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal i Condicions d’Ús queden subjectes a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’ accés a aquest Lloc Web, els usuaris i PALAU DE LA MÚSICA es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona renunciant expressament a qualsevol altre fur.